Indkaldelse til generalforsamling Sønderborg Idrætsråd

27. februar 2023 13:28 , af Karl Chr. Thomsen

Sønderborg Idrætsråd indkalder til repræsentantskabsmøde onsdag
den 15. Marts 2023 kl. 19.00 Sted: Skansen Sønderborg, Aabenraavej 25
6400 Sønderborg.


1. Valg af dirigent og referent
2. Navneopråb
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen Næstformand: Peter Thomsen
Kasserer: Anders Ebsen
Best.medlem: Ole Poetzsch
Flemming Clausen
8. Valg af 2 suppleanter Henning Nielsen
Michael Lamon
9. Valg af revisor og en suppleant
10. Eventuelt

(Se vedhæftede PDF fil.)