Velkommen til Sønderborg Idrætsråd

I 2005 blev der nedsat et midlertidigt Idrætsråd med medlemmer fra de 7 folkeoplysningsudvalg samt repræsentanter fra idrætslivet. Dette råd skulle komme med et forslag til idrætspolitik i Ny Sønderborg Kommune.

Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Sønderborg Kommune, at fremme idrætslivet i kommunen, arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for klubliv og udøvelse af forskellige idrætsgrene, - virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne og varetage den samlede idræts interesser overfor kommunen og andre offentlige myndigheder og samarbejdspartnere.

Enhver idrætsforening, som er hjemmehørende i Ny Sønderborg Kommune, og som opfylder betingelserne for at være medlem af DIF, DGI og DFIF, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for idrætsrådet og skal være bilagt:

  • En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer samt medlemstal.
  • Et eksemplar af foreningens vedtægt